Regelement/Beursinformatie

REGLEMENT SPAKENBURGSE VISBEURS

 1. Plaats
  De toewijzing van uw plaats op de beurs vervalt als uw betaling niet voor 31 augustus 2019 binnen is, tevens vervallen alle rechten.

 2. Stands
  Huur van de vloer (binnen, balustrade of buiten), eigen standbouw of units kunt u bestellen via onze webshop.

 3. Het inrichten van uw stand of ruimte
  Het inrichten van uw stand, dient plaats te vinden op donderdag, vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de beursdag vanaf 7.00 uur tot 22.00 uur. Op maandag mogen i.v.m. het tijdstip van opening (10.00 uur) geen materialen meer aangevoerd worden. Alleen food, vers of diepvries, mag vanaf 6.30 uur aangevoerd worden. Na 9.00 uur mag er i.v.m. de vloerbedekking geen vervoer meer plaatsvinden. Uiterlijk 9.30 uur moet uw stand i.v.m. de opening gereed zijn.

 4. Sfeer
  U bent verantwoordelijk voor een nette en verzorgde aankleding van uw stand. Om de aantrekkingskracht van de beurs te vergroten.

 5. Afbreken van de stands
  Het afbreken en opruimen van de stand, kan plaatsvinden na de beurs of de volgende dag. Het is onder geen beding toegestaan uw stand af te breken en op te ruimen voor 20.00 uur. Dit is pas mogelijk na 20.00 uur of de volgende dag. Op dinsdag 8 oktober moet uw stand uiterlijk voor 12.00 uur afgebroken zijn.

 6. Verzekeren
  De hal is door de eigenaar verzekerd, echter de door u geplaatste materialen, machines, auto’s, inrichting van uw stand zoals Food of Non-Food zijnde uw eigendom, dient u zelf te verzekeren voor breuk, brand of diefstal.
  14e VISBEURS
  7 oktober 2019
  Voor info: www.visbeurs.nl - Secretariaat visbeurs: info@visbeurs.nl
  Secretariaat SVV: secretaris@svvspakenburg.nl; postadres SVV, Bakboord 10, 3751 RC Bunschoten

 7. Veiligheid
  Alle deelnemers dienen bij te dragen aan de algemene veiligheid. Het is daarom ten strengste verboden uitgangen, doorgangen, gangpaden en nooduitgangen (tijdelijk) te blokkeren, te versperren of gedeeltelijk te versperren of te gebruiken als opslagplaats van goederen. Het is verboden ondeugdelijke elektrische apparatuur te gebruiken. Raadpleeg in twijfelgevallen onze elektriciens die aanwezig zullen zijn.
  Voor de normale aansluitingen van extra verlichting e.d. zijn faciliteiten aanwezig. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor haspels, kabels (min. 20 mtr.) en evt. slangen voor wateraansluiting. Zie formulier 3. Brandbeveiliging
  Het is verboden brandhaspels, brandblussers, pictogrammen achter wanden of door middel van decoraties af te plakken.
  Alleen als proeverij op kleine schaal gebeurt, mag er gekookt of gefrituurd worden, met deuglijke apparatuur, voorzien van thermostaat, dient er bij iedere voedselbereidingsplaats, minimaal een poederblusser van 2 kilo aanwezig te zijn en bij warme olie een blusdeken. De brandweercommandant van de gemeente Bunschoten zal controle uitvoeren.
  Stroom
  Het aantal aangevraagde kilowatt staat tot uw beschikking. Het is niet toegestaan meer apparatuur c.q. kilowatt af te nemen, dan door u is aangevraagd. Indien er voor u alsnog extra voorzieningen getroffen moeten worden, zijn de kosten voor eigen rekening.

 8. Horeca
  Het is de deelnemer verboden zelf eten of drinken mee te nemen (behalve voor eigen gebruik). Op de beursvloer zelf zal er een verkooppunt worden ingericht. Alles zal verkrijgbaar zijn in het verkooppunt op de beursvloer. Ook kunnen er consumptiebonnen gekocht worden die eventueel uitgedeeld kunnen worden aan uw relaties. Drankjes en consumptiebonnen kunnen via het bijgevoede formulier besteld worden. Zie formulier 4.

 9. Betalen
  Betalen via de webshop kan direct met iDeal of op factuur.

 10. Parkeren
  Voor de standhouders is er een speciaal parkeerterrein achter de beurshal. Parkeren is voor standhouders en bezoekers gratis, en er worden gratis pendelbussen ingezet voor de omliggende parkeerterreinen.

 11. Beursruimte
  Het is de deelnemer niet toegestaan in muren, vloeren, deuren en daken van het gehuurde te boren, gaten te maken, te spijkeren en/of te hakken. Ook is het zonder toestemming van de beurscommissie verboden aan muren, balken of daken materiaal te bevestigen dan wel muren, ramen, vloeren, daken e.d. te beplakken en/of te beschilderen. Waar tijdens de beurs met materiaal wordt gewerkt dat de vloer zou kunnen beschadigen, zal de vloer van een deugdelijke beschermlaag, (een dergelijke zaak ter beoordeling van de beurscommissie) voorzien moeten worden door de beursdeelnemer. De kosten hiervan zijn voor de standhouder.

 12. Huur meubilair
  Voor extra meubilair kunt u rechtstreeks contact opnemen met Holland Reklame en Standbouw of u kunt terecht op hrsb.nl. Geef hierbij het adres van het beursgebouw op en uw standnummer, indien bekend.

 13. Branchebescherming
  Voor de duidelijkheid delen wij u mede dat wij strikt zullen toezien op het door u aangeboden assortiment. Dit assortiment dient met uw aangegeven assortiment op uw inschrijfformulieren overeen te komen. Dit om branchevervaging te voorkomen.

 14. Aansprakelijkheid
  De deelnemer verklaart zich akkoord met de bepalingen vastgelegd in het ‘Reglement’van de Spakenburgse Visdetailhandelsbeurs 2015, die georganiseerd wordt door de beurscommissie van de Spakenburgse Vishandel Vereniging. Aanwijzingen van de beurscommissie dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

 15. Roken
  Er geldt voor, na en tijdens de beurs een algeheel rookverbod op de gehele beursvloer.