Reglement Visbeurs 2022

1.1 Deelnemen beurs

Voor het inschrijven en huren van een beursruimte, binnen, balustrade, buiten, eigen standbouw (vloer) of een unit kunt u uw bestelling plaatsen in de webshop.

2.2 Het inrichten van uw stand of ruimte

Het opbouwen en/of inrichten van uw stand kan op do/vr/za/ voorafgaande aan de beursdag van 7.00 tot 22.00 uur. Op maandagmorgen 10 oktober mag i.v.m. het tijdstip van de opening (10.00 uur) geen materialen aangevoerd worden. Alleen food, vers of diepvries mag vanaf 6.30 uur aangevoerd worden. Na 9.00 uur mag er i.v.m. de vloerbedekking geen vervoer meer plaatsvinden. Uiterlijk 9.30 uur moet uw stand i.v.m. de opening gereed zijn.

1.3 Sfeer

U bent verantwoordelijk voor een nette verzorgde aankleding en inrichting van uw stand, om de aantrekkingskracht en uitstraling van de beurs te vergroten.

1.4 Afbouwen beurs

Het afbreken en opruimen van de stand kan plaatsvinden direct na sluiting beurs (20.00 uur) of de volgende dag 11 oktober vanaf 7.00 uur. Uiterlijk 12.00 uur moet uw stand afgebroken en opgeruimd zijn. Het is onder geen beding toegestaan om voor sluiting van de beurs uw stand af te breken en/of op te ruimen.

2.0 Verzekeren

De beurshal is door de eigenaar verzekerd, echter de door u geplaatste materialen, machines, auto’s, inrichting van uw stand zoals food of non-food, meubels, weegschalen enz. in de ruimste zijn van het woord zijnde uw eigendom dient u zelf te verzekeren voor breuk, brand, diefstal en/of schade.

3.0 Veiligheid

Alle deelnemers dienen bij te dragen aan de algemene veiligheid. Het is daarom ten strengste verboden uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen, (tijdelijk) te blokkeren, te versperren of gedeeltelijk te versperren of te gebruiken als opslagplaats van goederen. Het is verboden om ondeugdelijke elektrische apparatuur te gebruiken. Raadpleeg in twijfelgevallen onze elektriciens die aanwezig zullen zijn.

3.1 Koken /Bakken/Frituren

Koken/bakken en frituren op kleine schaal is toegestaan. U dient over deugdelijke en goedgekeurde apparatuur voorzien van thermostaat te beschikken. Ook dient er een poederblusser van minimaal 2 kg, bij warme olie dient extra een blusdeken aanwezig te zijn. Hier zal op worden gecontroleerd en worden toegezien.

3.2 Brandhaspels/Blussers

Het is verboden brandhaspels, brandblussers, en diverse pictogrammen op wanden doormiddel van decoraties af te plakken

3.3 Stroom/Electra

Standaard zijn alle units en standruimte voorzien van 2 stopcontacten 220 volt 1750 watt. Heeft u meer vermogen nodig geef dit dan aan bij opmerkingen in het bestelformulier, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Indien er voor u extra voorzieningen moeten worden getroffen omdat er meer vermogen nodig is dan dat er is aangevraagd zullen de kosten achteraf hiervoor in rekening worden gebracht.

4.0 Horeca

Het is de deelnemers verboden om zelf eten of drinken, bier en blikjes frisdrank mee te nemen (behalve voor eigen gebruik). Op de beursvloer zullen er verkooppunten worden ingericht waar alles te verkrijgen is. Er zal ook bediening op de stands zijn. U kunt eten en drinken direct afrekenen met munten deze zijn aan de infobalie te verkrijgen.

5.0 Betalen

Door inschrijvingen van een plaats op de beurs verzoeken wij van u een aanbetaling van € 500,-. U ontvangt daarvoor van ons een factuur, bij betaling is daarmee uw plaats gegarandeerd. Voor het resterende bedrag ontvangt u de factuur begin september. Deze dient betaald te zijn op 1 oktober.

Mocht de beursorganisatie voor 1 september moeten beslissen dat er geen doorgang kan plaatsvinden i.v.m. met beperkende maatregelen van de overheid storten wij het aanbetaalde bedrag terug.

6.0 Parkeren

Voor de standhouders is er een speciaal parkeerterrein achter de beurshal. Parkeren is voor standhouders en bezoekers gratis. Er worden (gratis) pendelbussen ingezet voor uw gasten en relaties op omliggende parkeerterreinen. Attendeer daar ook uw relaties op.

7.0 Beursruimte

Het is de deelnemer niet toegestaan in muren, vloeren, deuren en daken van het gebouw te boren, gaten te maken, te spijkeren en/of te hakken. Ook is het zonder toestemming van de beursorganisatie verboden aan muren, balken of daken materiaal te bevestigen dan wel muren, ramen, vloeren, daken e.d. te beplakken en/of te beschilderen. Waar tijdens de beurs met materiaal wordt gewerkt dat de vloer zou kunnen beschadigen, zal de vloer van een deugdelijke beschermlaag, (een dergelijke zaak ter beoordeling van de beurscommissie) voorzien moeten worden door de beursdeelnemer. De kosten hiervan zijn voor de standhouder en worden in rekening gebracht.

8.0 Wifi

De beurslocatie beschikt over wifi

9.0 Huur meubilair

Meubilair zoals tafels, stoelen, balies e.d. kunt u rechtstreeks bestellen bij Holland reclame Standbouw (www.hrsb.nl) U vindt hiervoor een link in de webshop.

10. Branchebescherming

Voor de duidelijkheid delen wij u mee dat wij strikt zullen toezien op het door u aangeboden assortiment. Dit dient overeen te komen het opgegeven assortiment op het inschrijfformulier. Dit om branchevervaging te voorkomen.

11. Aansprakelijkheid

De deelnemer verklaart zich akkoord met de bepalingen vastgelegd in het ‘Regelement” van de Spakenburgse Vishandelsbeurs 2022 die georganiseerd wordt door de beurscommissie van de Spakenburgse Vishandel Vereniging.

Aanwijzingen van de beurscommissie dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.

12. Roken

Er geldt voor, na en tijdens de beurs een algeheel rookverbod op de gehele overdekte beursvloer ook in de tenten en horecapaviljoen.

13. Toegang Visbeurs

De toegang voor bezoekers van de visbeurs is gratis men dient zich wel (van tevoren) aan te melden. Standhouders kunnen zich melden bij de infobalie.   

Locatie Visbeurs

Westdijk 36
Jachthaven Nieuwboer
3752 AE Bunschoten-Spakenburg
M: info@jachthavennieuwboer.nl


Organisatie Visbeurs

Bakboord 10
3751 RC Bunschoten
T: 06 -25066837
M: info@visbeurs.nl